Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до шест месечна възраст в п

Написано на .

pdfИскане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя автохонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до 6-месечна възраст

Публикувано в Съобщения

Печат